TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
 
Sanat ve Bilim Alanında Yüksek Lisans Eğitim Modülleri Tasarlama Hibe Programı
 
Kümelenme Destek Programı​
 
Hedef ve Amaçlar

Kümelenme Destek Programının genel hedefleri aşağıdaki gibidir:

  • Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin, yenilikçiliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesi,
  • Küresel ihracattan daha fazla pay alınması,
  • Ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi,
  • Nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüştürülmesi.

Programın amacı; kümelenme birlikteliklerinin başlatılması, etkin bir şekilde ilerletilmesi amacıyla gerekli işbirliği ortamının güçlendirilmesi olarak özetlenebilir.

Son Başvuru Tarihi : 15/09/2017 

https://kumelenme.sanayi.gov.tr/
 
 
Sanat ve Bilim Alanında Yüksek Lisans Eğitim Modülleri Tasarlama Hibe Programı​
 
https://ec.europa.eu/
 
TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı​
 
Avrupa Birliği Çerçeve Programları altında ortak proje çağrılarına çıkan programlar ve benzeri uluslararası programlara sunulan uluslararası ortaklı araştırma geliştirme projelerinin desteklenmesi için oluşturulmuştur. Bu tür uluslararası programlara katılan, Türkiye’de yerleşik, firma düzeyinde katma değer yaratan tüm kuruluşlar bu programdan yararlanabilmektedir.

http://tubitak.gov.tr