“Sosyal İşletmeler İçin Eğitim Desteği Gelişimine Avrupa Yaklaşımı” projemizin ulusötesi toplantısı Litvanya’da yapıldı. 
 
EU SECTOR 3, , (A European Approach To The Development of Educational Support For Social Businesses) adlı,  Erasmus+ KA2 Stratejik Ortaklık projemizin ulusötesi toplantısı Litvanya’da gerçekleştirildi. 24-27 Ocak 2017 tarihlerinde Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta yapılan toplantıya İngiltere, İspanya, Litvanya, Almanya, Portekiz'den proje temsilcileri katıldı.
Socialina inovaciju centras’ın (Sosyal İnovasyon Merkezi) ev sahipliğinde gerçekleşen ve Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu’ndan proje yetkilisi iki arkadaşımızın katıldığı toplantıda, proje temsilcileri projenin devam eden süreçleriyle ilgili çalışmalarını aktardı.
Sosyal girişim model ve yaklaşımlarını tanıtma, sosyal işletme kurmak isteyen girişimcilere bilgi vermek için internet tabanlı platformlar kurma amacını taşıyan projenin, temmuz ayında Aydın’da yapılacak olan kapanış toplantısının ayrıntıları da görüşüldü.