Rekabetçilik ve Yenilikçilik Sektör Operasyonel Programı Tanıtıldı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (AB Mali Programları Dairesi Başkanlığı) tarafında açılan Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Program (2014-2020) tanıtımı; Aydın Valiliği AB ve Dış ilişkiler Koordinasyon Bürosu tarafından 26.05.2017 tarihinde Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Bürosu toplantı salonunda yapıldı.
Toplantıya, AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Bürosu Koordinatörü Reyhan Türkmen, Aydın Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tunay ÇOBAN, Aydın Teknokent AŞ Genel Müdürü Halil Şimşek, Aydın İl Yenilik Merkezi Müdürü Hüseyin Yılmaz, ADÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Görevlileri Aslı Yorulmaz ve Özgür Değirmen, GEKA Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Armağan AYDIN, Aydın Ticaret Borsası temsilcileri Duygu Ödenir Tükel ve Hakan Toker, Aydın Madeni Eşya Demirciler Odası Başkanı Muhammet Ali Künkçü, Tatlıcı-Şekerci Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Akdağ, Aydın Ayakkabıcılar Odası Başkanı Ufuk Akay, Aydın Lokantacılara Odası Başkanı Ali Ongan, Aydın Marangozcular Odası Başkanı Süleyman Algün, Dalama Esnaf Odası Başkanı Mehmet Sözer,Aydın İnşaatçılar Odası Başkanı Alaattin Durmaz ve Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Bürosundan proje görevlileri katıldı.
Toplantıda katılımcılara Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı hakkında bilgi verilmiştir. Buna göre; (Rekabetçilik Ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı) RYSOP’un kapsayıcı stratejisi, 10. Kalkınma planının büyüme stratejisine dayanmaktadır: 2014-2020’de, değer zincirlerinin geliştirilmesiyle imalat sanayiinin geliştirilmesine ve böylece ekonomik büyümeyi sağlayacak ana sektörlerin rekabetçiliğinin artırılmasına, KOBİ’lerin daha iyi bir şekilde finansmana erişimlerinin sağlanmasına ve yeşil girişimcilik de dahil olmak üzere kaynak verimliliğinin artırılmasına katkı sağlamaya çalışmaktadır.
Proje çağrısı aşağıdaki temalar üzerine konumlandırılmıştır.
Bu Çağrı, tam değer zinciri modelinde yer alan mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin – girdi lojistiği, operasyon (lojistiğin organizasyon ve yönetiminde, envanter yönetiminde, bilişim ve iletişim teknolojilerinde, enerjide ve yan hizmetler vb. hususlarda kaynak yönetiminin daha etkili ve etkin kullanımı) çıktı lojistiği, pazarlama ve satış, satış sonrası hizmetler ve destek faaliyetleri (muhasebe, hukuksal mevzular, finans, kalite kontrolü, standartlar, yönetim, süreçler, İK yönetimi, malların edinim yöntemleri, hizmetler vb.) süreçlerini hedeflemektedir.
Temalar, bu proje teklif çağrısı kapsamında finanse edilen projeler için tematik kavramlardır. Bir proje mutlaka bu Çağrı için belirlenen aşağıdaki temalardan en az biriyle ilgili olmalıdır:
1. Yeni pazarlara erişim
2. Sanayinin ithalata olan bağımlılığının azaltılması ve ihracatın artması
3. Yeni ürünler (yenilikçi ürünler)
4. Çıktı lojistiği ve yeni satış yöntemleri
5. Girdi lojistiği ve yeni alım yöntemleri
6. Uzmanlaşma, ağ oluşturma ve işbirliği
7. Akıllı imalat – Endüstri 4.0 (dipnot 4)
8. Maliyet optimizasyonu
9. Kaynak verimliliği
 
Proje çağrısı ile ilgili yapılan açıklamalardan sonra kurum ve sektör temsilcilerinin görüşleri alınmış, olası proje fikirleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunulmuştur. Toplantı sonunda Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı proje çağrısının kamuoyuyla paylaşılması için konuyla ilgili tüm kurum-kuruluşlarla ve diğer sektör temsilcileriyle de toplantılar yapılmasına dönük karar alınmıştır.