Erasmus+KA2-Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme
 
Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme; Program Ülkeleri ve Ortak Ülkelerde gençlik alanında faal olan kurum / kuruluşların, çok taraflı ortaklıklarına dayanan ulusötesi işbirliği projeleridir. 
 
Kimler Başvuru Yapabilir?
-STK’lar
-Ulusal Gençlik Konseyleri
--Ortaklık Kompozisyonu
-En az 3 Ortak (1 Ortak Ülkeden, 1 Program Ülkesinden)
 
Örnek Faaliyet Türleri 
-Kapasite Geliştirme Faaliyetleri(Konferanslar, çalıştaylar, etkinlikler, açık iletişim ve medya kaynakları vb.)
-Hareketlilik Faaliyetleri (Gençlik değişimleri, AGH, Gençlik çalışanlarının hareketliliği)

 
Proje Süresi
9 -24 ay (Proje başlangıcı 01 Temmuz ile 31 Aralık arasında olmalıdır.)
Son Başvuru Tarihi
08 Mart 2017

Başvuru Yeri
Eğitim, Kültür, Görsel ve İşitsel Yürütme Ajansı
Teklif çağrısına ulaşmak için tıklayınız.
 
Azami Hibe Tutarı
150.000 Avro

Sorularınız için: merkezi@ua.gov.tr